ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 10 mm.

PIC021

Share