ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 10 mm.

SKU : PIC028

Share