อุปกรณ์สำหรับปักไหม

CV046

 

Share

เพื่อน ๆ สามารถดูวิธีการทำใน link ที่ซิมแนบมาให้นี้นะคะ

http://www.clover.co.jp/hand/hand61a.htm

http://www.clover.co.jp/hand/hand39_40a.htm#39

http://www.clover.co.jp/hand/hand24a.htm