ดินสอลอกลายลงบนผ้า โดยใช้วิธีรีด (สีแดง)

CV189

หมวดหมู่ : clover ดินสอ ปากกา

Share

 ใช้ดินสอลอกลายบนกระดาษลอกลาย นำด้านที่วาดวางลงบนผ้าแล้วไปรีด ลายที่วาดจะติดลงบนผ้าค่ะ

สามารถนำลายที่วาดแล้วไปรีดซ้ำได้หลาย ๆ ครั้งนะคะ