ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 14 mm.

PIC032

Share