ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 18 mm.

PIC035

Share