ด้ายควิลท์ Fujix Quilter Farm No.108 ยาว 150 m.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1633

Share