ห่วงกุญแจ พร้อมห่วงคล้อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 cm.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS746

Share

 ห่วงกุญแจสำหรับงาน Key Cover พร้อมห่วงเล็กอีก 3 ห่วง(เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm.)
ห่วงใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 cm.