Kit set Felting แมวกวัก พร้อมสปริงตั้งโต๊ะ ขนาดประมาณ 6 x 4 cm.ราคาชุดละ(ไม่มีเข็มในชุด)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS2160

Share

ในชุดมีเข็มงาน Felting ให้ 1 ด้ามพร้อมกาวแท่ง พร้อมสปริงตั้งโต๊ะ
ttps://www.youtube.com/watch?v=u-9plMg1E-Y