ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Butterfly เลือกขนาดด้านในค่ะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

แบบ

14 mm. 18 mm. 20 mm.

Share

ภาพขนาด 14mm. จะได้ทั้งหมด 40 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 18 mm. จะได้ทั้งหมด 24 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 20 mm. จะได้ทั้งหมด 20 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 13x18 mm. จะได้ทั้งหมด 36 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 18x25 mm. จะได้ทั้งหมด 16 ภาพเล็ก