ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Flower เลือกขนาดด้านในค่ะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

แบบ

13 x 18 mm. 18 x 25 mm.

Share

ภาพขนาด 14mm. จะได้ทั้งหมด 40 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 18 mm. จะได้ทั้งหมด 24 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 20 mm. จะได้ทั้งหมด 20 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 13x18 mm. จะได้ทั้งหมด 36 ภาพเล็ก
ภาพขนาด 18x25 mm. จะได้ทั้งหมด 16 ภาพเล็ก