กาวน้ำ สำหรับติดกระจกลงบนภาพ ขนาด 7 cc.

AS1537

Share