กาวเอนกประสงค์ F6000 สำหรับติดภาพลงบนจึ้, หัวซิป ขนาด 5 ml.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1538

Share