ด้ายควิลท์ Fujix Quilter Farm No.14 ยาว 150 m.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1872

Share