ไม้บรรทัด สามารถดัดได้ ความยาว 30 , 40 , 50 , 60 cm.

แบบ

40 cm. 60 cm. 30 cm. 50 cm.

Share