ลูกไม้ถัก ขนาด 0.8 ซม.เลือกแบบด้านในนะคะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

แบบ

E

Shareแบบที่ A กว้าง 0.8 cm. 
แบบที่ B กว้าง 0.6 cm. 
แบบที่ C กว้าง 0.6 cm. 
แบบที่ D กว้าง 0.7 cm. 
แบบที่ E กว้าง 0.8 cm.