ลูกไม้ถัก เลือกแบบด้านในนะคะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

แบบ

5 6

Shareแบบที่ 1 กว้าง 0.6 cm. ราคาหลาละ 15 บาท
แบบที่ 2 กว้าง 0.7 cm. ราคาหลาละ 15 บาท
แบบที่ 3 กว้าง 1 cm. ราคาหลาละ 20 บาท
แบบที่ 4 กว้าง 1.3 cm. ราคาหลาละ 25 บาท
แบบที่ 5 กว้าง 1.7 cm. ราคาหลาละ 25 บาท
แบบที่ 6 กว้าง 2 cm. ราคาหลาละ 25 บาท