กรรไกรซิกแซก ขนาด 23.5 cm.

แบบ

ลายโค้ง ลายสามเหลี่ยม 5 mm. ลายสามเหลี่ยม 3 mm.

Share