กรรไกรตัดด้าย ,กรรไกรก้ามปู ขนาด 11.4 mm.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

 

แบบ

น้ำเงิน แดง เหลือง ม่วง

Share