เข็มหมุด จำนวน 100 เล่ม/กล่อง เลือกแบบด้านในนะคะ (สั่งซื้อบน shopee นะคะ)

แบบ

กระดุม ผีเสื้อ โบว์ ดอก สีหวาน

Share

ลายกระดุม ยาว 45 มม.

ลายโบว์ ยาว 40 มม.
 
ลายดอก ยาว 52 มม.
 
ลายผีเสื้อ ยาว 54 มม.