ตัวครอบลูกปัด กว้าง 1.3 cm. (10 ตัว/set)

AS2564

Share

รูบนกว้าง 1.5 มม.